Tartan Day 2010 - Balboa Park, San Diego - 4/3/10 - frankbaiamonte