San Diego Zoo - April 14-16, 2017 - frankbaiamonte